Mgr. Ľudovít Balko, PhD

Parciálne diferenciálne rovnice a špeciálne funkcie

Prednášky

22.9.2020 - Rovnica vedenia tepla - odvodenie PDF

24.9.2020 - Rovnica vedenia tepla - Stacionárne riešenie, metóda separácie premenných PDF

29.9.2020 - Rovnica vedenia tepla - Metóda separácie premenných pokračovanie. PDF

6.10.2020 - Rovnica vedenia tepla - Fourierov rad, Ortogonálne systémy funkcií, niektoré nehomogénne úlohy PDF

8.10.2020 - Príklady, Rovnica vedenia tepla na neohraničenom intervale

13.10.2020 - Rovnica vedenia tepla na neohraničenom intervale, Fourierova transformáciaPDF

15.10.2020 - Fourierova transformáciaPDF

20.10.2020 - Rovnica vedenia tepla v 2D

22.10.2020 - Rovnica vedenia tepla v 2D - kruhová oblasť

27.10.2020 - Laplaceova rovnica - obdĺžniková oblasť

Cvičenie

23.9.2020 - Cvičenie 1 PDF

7.10.2020 - Cvičenie 2 PDF

14.10.2020 - Cvičenie 3 PDF

21.10.2020 - Cvičenie 4 PDF

28.10.2020 - Cvičenie 5 PDF

Domáce úlohy

23.9.2020 - Úloha 1 PDF

8.10.2020 - Úloha 2 PDF

14.10.2020 - Úloha 3 PDF

21.10.2020 - Úloha 4 PDF

Hodnotenie

Cvičenie: - DU každý týždeň 12x2 body - odovzdanie elektronicky na algebrafmfi@gmail.com

Písomka na konci semestra - príklady + teória, ústna skúška podľa potreby.

Výsledná známka z predmetu je určená nasledujúcou tabuľkou

A - viac ako 90 percent

B - viac ako 80 bodov až 90 percent

C - viac ako 70 bodov až 80 percent

D - viac ako 60 bodov až 70 percent

E - viac ako 50 bodov až 60 percent

Fx - do 50 percent

z celkového možného bodového zisku.

Literatúra

R. Haberman: Applied partial differential equations with Fourier series and boundary value problems, Pearson Education Inc., 2013