Mgr. Ľudovít Balko, PhD

Algebra (2) - Cvičenie

Materiály

Text k prednáške (M. Sleziak): PDF

Fórum

Domáce úlohy

Úloha 1: PDF

Úloha 2: PDF

Úloha 3: PDF

Úloha 4: PDF

Úloha 5: PDF

Úloha 6: PDF

Úloha 7: PDF

Úloha 8-9: PDF

Úloha 10: PDF

Úloha 11: PDF

Úloha 12: PDF

Písomka

Hodnotenie cvičení

Z cvičení môžete získať spolu 30 bodov, z toho:

Domáce úlohy budem zverejňovať každý pondelok na tejto stránke. Vypracované domáce úlohy pošlete na algebrafmfi@gmail.com najneskôr nasledujúci pondelok od dňa zverejnenia.

Predbežné termíny písomiek sú v 6. týždni a 11. týždni semestra.

Cvičenia z Algebry (2) a Doplnkové cvičenia z algebry sú nasadené za sebou a reálne bežia ako jedno dvojhodinové cvičenie. Hodnotenie z doplnkových cvičení získate z dosiahnutého počtu bodov z cvičení podľa tabuľky nižšie.

A - viac ako 27 bodov

B - viac ako 24 bodov až 27 bodov

C - viac ako 21 bodov až 24 bodov

D - viac ako 18 bodov až 21 bodov

E - viac ako 15 bodov až 18 bodov

Fx - do 15 bodov