Mgr. Ľudovít Balko, PhD

Numerické metódy lineárnej algebry

Literatúra

T. Bušinská: Numerické metódy lineárnej algebry, Skriptá, Univerzita Komenského, 1993

G. H. Golub, C. F. Van Loan: Matrix Computations, John's Hopkins University Press, 1996

J. W. Demmel: Applied Numerical Linear Algebra, Society for Indrustrial and Applied Mathemaitcs, 1997

C. D. Meyer: Matrix Analysis and Applied Linear Algebra

Prednášky

Prednáška

Gaussova eliminačná metóda, LU rozklad - PDF

Gaussova eliminačná metóda a LU rozklad s pivotovaním

Gaussova eliminačná metóda s pivotovaním, LDLT a Choleského rozklad - PDF

Choleského rozklad, LTLT rozklad - PDF

Stabilita systému lineárnych rovnícPDF

Stabilita systému lineárnych rovnícPDF

Iteračné metódyPDF

Iteračné metódyPDF

Iteračné metódyPDF

Cvičenie

Octave

Hodnotenie

Body z domácich úloh

Ústna skúška

Pri zisku hodnotenia aspoň E a viac ako 70% z n bodov zo domácich úloh sa výsledne hodnotenie po ústnej skúške zlepší o jeden stupeň (ak je to možné).

  • Pri zisku menej ako 30% z n bodov domácich úloh sa výsledne hodnotenie po ústnej skúške zhorší o jeden stupeň (ak je to možné).