Mgr. Ľudovít Balko, PhD

Geometria pre grafikov (1)

Prednášky

Domáce úlohy

Hodnotenie predmetu

Počas semestra budete dostávať zadania domácich úloh, ktoré budú zverejnené na tejto stránke. Z každého zadanie môžete získať najviac dva body, pričom jedno zadanie môže obsahovať viac úloh. Plán je 6 zadaní za 2 body - spolu 12 bodov.

Písomky

Literatúra