Mgr. Ľudovít Balko, PhD

Na týchto stránkach nájdete informácie a materiály k predmetom, ktoré vyučujem v tomto semestri.

Kontakt

Konzultačné hodiny

Po predošlej dohode e-mailom.